Lådor | REL Inc.
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishSwedish
REL, Inc. har en dedikerad träförpackningsanläggning - en anläggning som köper värmebehandlade och HT-stampade timmer / timmer eller komponenter och producerar färdiga pallar, skidor, lådor eller anpassade förpackningar antingen för försäljning eller för eget företags användning vid export goods.REL är certifierat som en träförpackningsanläggning av NELMA: Northeastern Timber Manufacturers Association (www.nelma.org).

NELMA är en oberoende tredje part som ackrediterats av American Lumber Standard Committee, Incorporated (ALSC) Wood Packing Material (WPM) Program för att tillhandahålla WPM inspektionstjänster. NELMA täcker värmebehandling och användning av värmebehandlade material för att följa IPPC ISPM 15 Standard. Värmebehandling gäller alla massivt trämaterial inom en fraktsedel. (Www.alsc.org)
REL producerar fraktbehållare i enlighet med kraven i de internationella standarderna för växtskyddsåtgärder (ISPM) 15: "Riktlinjer för reglering av träförpackningsmaterial i internationell handel".

REL producerar för närvarande certifierade, stämplade, fraktbehållare (lämpliga för export) per ASTM D7478 typ I (spikad), klass II (plywoodmantlad), typ A (skidbas) kasspecifikationer.
REL köper och använder endast certifierat värmebehandlat material (HT) för träförpackningsmaterial (WPM) för att producera fraktbehållarna inklusive Lumber & Dunnage (notera: Plywoodmantling är befriad från ISPM 15). Allt material kommer att stämplas HT.

Från REL: s intyg om överensstämmelse, 2018 Annual Certification, av NELMA:

REL, Inc. (Facility #091329) är medlem i gott skick och ackrediterad av Nordöstra Lumber Manufacturers Association som ett certifierat träförpackningsmaterial som uppfyller alla regler för överensstämmelse för IPPCs internationella standarder för växtskyddsåtgärder som dikterats av Internationella växtskyddskommitténs ISPM 15 "Riktlinjer för reglering av träförpackningsmaterial i internationell handel".
REL BOXES 4
REL BOXES 1 B
REL BOXES 5
REL BOXES 3
REL BOXES 6
REL BOXES 2
REL Inc.